سیاست حفظ حریم خصوصی

این سیاست حفظ حریم خصوصی برای همه محصولات، خدمات و وب سایت های ارائه شده توسط Donnotec.com یا شرکت های تابعه یا شرکت های وابسته آن اعمال می شود. گاهی اوقات ممکن است ما اعلامیه ها یا مواد مربوط به حریم خصوصی خاصی را برای توضیح محصولات ما در جزئیات بیشتر ارسال کنیم. اگر در مورد این سیاست حفظ حریم خصوصی سؤالی دارید، لطفا با ما از طریق وب سایت ما تماس بگیرید

اطلاعات جمع آوری شده و نحوه استفاده از آن

ما ممکن است انواع زیر را جمع آوری کنیم:

علاوه بر موارد فوق می توانیم از اطلاعات جمع آوری شده ما استفاده کنیم:

اگر ما از این اطلاعات به شیوه ای متفاوت از هدف مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات استفاده کنیم، قبل از استفاده از آن، از رضایت شما خواهیم پرسید.

Donnotec.com اطلاعات شخصی را در سرورهای ما در آفریقای جنوبی و در کشورهای دیگر پردازش می کند. در برخی موارد، ما اطلاعات شخصی را خارج از کشور خودمان پردازش می کنیم.

انتخاب ها

شما می توانید از داشبورد Donnotec.com برای بررسی و کنترل اطلاعات ذخیره شده در حساب کاربری خود استفاده کنید.

اکثر مرورگرها در ابتدا برای پذیرش کوکی ها تنظیم شده اند، اما می توانید مرورگر خود را مجددا به حالت تمام کوکی ها بازگردانید یا نشان دهید زمانی که یک کوکی ارسال می شود. با این حال، برخی از ویژگی ها و خدمات Donnotec.com ممکن است به درستی کار نکند اگر کوکی های شما غیر فعال باشد.

به اشتراک گذاری اطلاعات

Donnotec.com فقط اطلاعات شخصی را با سایر شرکت ها یا افراد خارج از Donnotec.com در شرایط محدود محدود می کند:

اگر Donnotec.com در ادغام، خرید و یا هر نوع فروش برخی از یا تمام دارایی های آن دخیل باشد، ما اطمینان خواهیم گرفت که محرمانه بودن اطلاعات شخصی درگیر در چنین معاملاتی و ارائه اطالعات قبل از انتقال اطلاعات شخصی و تحت پوشش یک سیاست حفظ حریم خصوصی دیگر.

امنیت اطلاعات

ما اقدامات امنیتی مناسب را برای جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به تغییرات، افشای یا تخریب اطلاعات انجام می دهیم. این شامل بررسی داخلی جمع آوری داده ها، شیوه های ذخیره سازی و پردازش و اقدامات امنیتی، از جمله رمزگذاری مناسب و اقدامات امنیتی فیزیکی برای محافظت از دسترسی غیر مجاز به سیستم هایی است که در آن داده های شخصی را ذخیره می کنیم.


ما دسترسی به اطلاعات شخصی را به کارکنان، پیمانکاران و نمایندگان Donnotec.com محدود می کنیم که باید از این اطلاعات برای اطلاع از آن استفاده کنند. این افراد تحت تعهدات محرمانه قرار می گیرند و ممکن است در صورت عدم رعایت این تعهدات، نظم و انضباط، از جمله فسخ و پیگرد قانونی محاکمه شوند.

دسترسی و به روز رسانی اطلاعات شخصی

هنگامی که از خدمات Donnotec.com استفاده می کنید، ما تلاش های خوبی انجام می دهیم تا دسترسی شما به اطلاعات شخصی شما را به شما ارائه دهد و یا اگر این داده ها را نادرست انجام داده اید و یا این اطلاعات را در صورت درخواست شما حذف کنید، قانون و یا برای اهداف مشروع مشاغل. ما از کاربران فردی می خواهیم قبل و بعد از پردازش چنین درخواست هایی، اطلاعات و درخواست های مربوط به دسترسی، اصلاح یا حذف آنها را شناسایی کند و ما ممکن است فرایند درخواست هایی را که غیر منطقی تکراری یا سیستماتیک هستند، انجام دهند، نیازمند تلاش های فنی متناقض، به خطر انداختن حریم خصوصی دیگران و یا بسیار غیرممکن است (به عنوان مثال درخواست مربوط به اطلاعاتی که روی نوارهای پشتیبان قرار دارد)، یا برای دسترسی به آن مورد نیاز نیست. در هر صورت که ما دسترسی و اصلاح اطلاعات را ارائه می دهیم، ما این سرویس را به صورت رایگان انجام می دهیم، مگر اینکه انجام این کار نیازمند تلاش های نامتناسب است. به دلیل اینکه ما خدمات خاصی را حفظ می کنیم، پس از حذف اطلاعات شما، نسخه های باقی مانده ممکن است قبل از اینکه از سرور های فعال ما حذف شوند، ممکن است یک دوره طول بکشد و ممکن است در سیستم پشتیبان ما باقی بماند.

اجرای

Donnotec.com به طور مرتب مطابق با این خط مشی رازداری مطابقت دارد. هنگامی که شکایات رسمی رسمی دریافت می کنیم، سیاست Donnotec.com است که با توجه به نگرانی های خود از کاربر شکایت می کند. ما با مقامات نظارتی مناسب، از جمله مقامات حفاظت از داده های محلی همکاری خواهیم کرد تا شکایات مربوط به انتقال اطلاعات شخصی را که بین Donnotec.com و یک فرد حل شود، حل نکنیم.

تغییرات این سیاست حفظ حریم خصوصی

لطفا توجه داشته باشید که این سیاست حفظ حریم خصوصی ممکن است از زمان به زمان تغییر کند. ما بدون رضایت صریح خود حقوق خود را تحت این خط مشی رازداری را کاهش نخواهیم داد. ما هر گونه تغییرات سیاست حفظ حریم خصوصی در این صفحه را ارسال خواهیم کرد و اگر تغییرات قابل توجه باشد، ما اطلاع رسانی برجسته تر (از جمله، برای خدمات خاص، اطلاع رسانی ایمیل از تغییرات سیاست حفظ حریم خصوصی).


آخرین تغییرات: 29 ژانویه 2019


Donnotec 2019