شرایط استفاده از خدمات

برای هر سوالی لطفا با ما تماس بگیرید دربارهی ما

1. ارتباط شما با Donnotec.com

2. پذیرش شرایط

3. زبان شرایط

4. ارائه خدمات توسط Donnotec.com

5. استفاده از خدمات توسط شما

6. رمزهای عبور و امنیت حساب شما

7. حریم خصوصی و اطلاعات شخصی شما

8. محتوا در خدمات

9. حقوق مالکیت

10. مجوز از Donnotec.com

11. مجوز محتوا از شما


12. بروز رسانی نرم افزار

13. پایان دادن به رابطه شما با Donnotec.com

14. انصراف از ضمانت نامه

15. محدودیت مسئولیت

16. سیاست های حق نسخه برداری و علامت تجاری

17. آگهی ها

18. مطالب دیگر

19. تغییرات در شرایط

20. شرایط قانونی عمومی


آخرین تغییرات: 29 ژانویه 2019


Donnotec 2019